Program Hakkında

PROGRAM PROFİLİ

Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Dört yıllık lisans programımızın birinci yılında, öğrencilerimiz, temel yönetim bilişim kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmakta, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri arttırılmaktadır. İkinci yılda, yönetim Bilişim Sistemlerinin çağdaş, ulusal ve küresel toplumdaki yeri ve önemi kavratılmakta, işlevsel özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirilmektedir. Üçüncü yılda, yönetim bilişim sistemleri,nin fonksiyonel ve disiplinlerarası kullanım alanları , araştırma , toplam bilgi ve karar destek sistemi geliştirilerek, bilişim sistemleri-yönetim bütünselliği kavratılmakta ve öğrencilerimizin yönetim ve araştırma yetenekleri pekiştirilmektedir. Dördüncü yılda, yönetim bilişim konusu stratejik olarak ele alınmakta, öğrencilerimizin ilgi duyacağı bir işlevsel alanda bilişim sistemi uzmanlık dersleri, proje ve uygulamalarıyla yetkinlikleri geliştirmekte, öğrencilerimiz ileri teknoloji toplumuna, bir uzman/danışman olarak hazır hale getirilmektedir.

Akademik Personel
AKTS Bilgi Paketi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yukarı Çık