Akademik Personel

Mine ŞENEL
Doç.Dr.
Bölüm Başkanı/Head Master
Bilgin ŞENEL
Doç.Dr.
Muhammer İLKUÇAR
Doktor Öğretim Üyesi